مهدی یاران

بچه های هیات الرضای اردبیل

مهدی یاران

بچه های هیات الرضای اردبیل

مهدی یاران

سلام
تارنمای " مهدی یاران " توسط تعدادی از بچه های هیات الرضای اردبیل و بچه های مسجد قدس راه اندازی شده است .
منتظر نظرات و دیدگاه های شما عزیزان هستیم.
مطالب به روز شده در این تارنما هیچ گونه ارتباطی با مدیریت هیات الرضا ندارد.
سایت هیات الرضا ..... ravag.ir
یاعلی

پیام های کوتاه

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است

یا رب این تاثیر دولـت در کدامین کـوکب است


تـا به گـیسوی تـو دسـت ناسـزایان کـم رســد

هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است

  • خادم المهدی

دو کوهه...

۲۲
تیر

گفـــتم : دوکوهـــه را می‌شناســــــی؟
پاســــخ داد: آری.
گفتــــــم : سبب این نامگذاری چیست؟ چرا دوکوهه؟
گفـــــــت : علتش را نمی دانم. ولی دو کوهش را می شناسم. [از جیبش عکسی
بیـــــرون آورد و ادامه داد:] همین دو عکسی که بر روی ساختمانش جلوه نمایی
می‌کنــــد. حاج همت و حاج احمد .....
گفتــــم : پس اگر ایــن چــنــیــن اســـت، بــایــد بــه احــتــرام
هـــمــه بــســیــجــیــانــی که قدم در اینــــجا نــهادنـــد
هـــــزار کوهــــــه بــنـــامــیــمــــش

  • پویا شیرخانقاهی

گردان پشت میدون مین زمین گیر شد.

چند نفر رفتن معبر باز کنن، ۱۵ ساله بود.

چند قدم که رفت، برگشت، گفتند ترسیده!

پوتین هاشو داد به یکی از بچه ها و گفت:

تازه از گردان گرفتم، حیفه! بیت الماله!

و پا برهنه رفت…

  • پویا شیرخانقاهی


  • پویا شیرخانقاهی

معرفت نفس

۰۷
تیر

مگر می شود بدون رسیدن به معرفت نفس، بدون خروج از عالم نفس .....

فهمید که از کجا آمده ایم ، برای چه آمده ایم و کجا خواهیم رفت...؟!

(ایت الله شیخ محمد صالح کمیلی)

  • خادم المهدی

سخنرانی عارف باالله حکیم فرزانه آیت الله شیخ محمد صالح کمیلی در هیت الرضای اردبیل
  • خادم المهدی